HAMK

HAMK ja Aalto-yliopisto strategiseen yhteistyöhön

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Aalto-yliopisto ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen. Sopimus sisältää kolme pääaluetta: pedagogisen yhteistyön, opintopolkujen joustavoittamisen ja innovaatiotoimintaan liittyvän yhteistyön. Pedagogisen yhteistyön ja opintopolkujen joustavoittamisen tavoitteena on kehittää yhteisiä koulutustoteutuksia ja lisätä sekä opiskelijoiden että opetushenkilökunnan liikkuvuutta korkeakoulujen välillä. Yhteistyöalueilla kehitetään myös koulutusvientiä. HAMKin toiminta-alueen yrityksille yhteistyö tuo mahdollisuuksia löytää uusia, kansallisen tason yhteistyökumppaneita…

Rakennusmestarin koulutus nousi vetovoimaisimmaksi HAMKin yhteishaussa

Korkeakoulujen yhteishaussa HAMKiin pyrkineiden ensisijaisten hakijoiden määrä oli 3767. Eniten ensisijaisia hakijoita oli rakennusmestarin monimuoto-opiskeluna suoritettavaan tutkintoon. Kevään korkeakoulujen yhteishaussa HAMKiin tuli kaikkiaan 10 507 hakemusta. Ensisijaisten hakijoiden määrä oli 3767, joka on 160 hakijaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Aloituspaikkoja ensi syksynä alkaviin opintoihin on tarjolla kaikkiaan 1495. Ensisijaisilla hauilla mitattuna suosituimmaksi alaksi nousi rakennusmestarin…

HAMKin opiskelupaikkaa havittelee tänä keväänä 10 509 hakijaa

Hämeen ammattikorkeakouluun haki yhteishaussa 10 509 henkilöä, joista HAMK oli ensisijainen vaihtoehto 3 768:lle hakijalle. Kaikkein eniten veti monimuotototeutuksena suoritettava sosionomikoulutus. Vähiten hakijoita kiinnosti tulevaisuuden liikennejärjestelmät, joka on ylempi AMK-tutkinto. Pääosin pääsykokeet järjestetään toukokuun lopussa ja kesäkuun aikana, poikkeuksena sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe, joka on jo 19.4.2018. Tieto valinnasta ilmoitetaan viimeistään 28.6., mutta esimerkiksi todistusvalinnassa valitut saavat…

Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuvat uudet ammattilaiset

Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuu 29.3.2018 yhteensä 63 opiskelijaa. Alla luetellut ovat antaneet luvan valmistumistiedon julkaisemiseen. Ammattikorkeakoulututkinnot Kulttuuriala Muotoilun koulutusohjelma, muotoilija (AMK) Karhu Mira, Hämeenlinna   Luonnonvara-ja ympäristöala Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, agrologi (AMK) Ahlqvist Kristian, Salo   Maatilatalouden koulutus, agrologi (AMK) Tapani Riku, Laitila   Rakennetun ympäristön koulutus, hortonomi (AMK) Airamo Marjo, Lahti   Puutarhatalouden koulutusohjelma, hortonomi (AMK) Keulas Laura, Kangasala Östergård Linda, …