Rakennusmestarin koulutus nousi vetovoimaisimmaksi HAMKin yhteishaussa

Korkeakoulujen yhteishaussa HAMKiin pyrkineiden ensisijaisten hakijoiden määrä oli 3767. Eniten ensisijaisia hakijoita oli rakennusmestarin monimuoto-opiskeluna suoritettavaan tutkintoon.

Kevään korkeakoulujen yhteishaussa HAMKiin tuli kaikkiaan 10 507 hakemusta. Ensisijaisten hakijoiden määrä oli 3767, joka on 160 hakijaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Aloituspaikkoja ensi syksynä alkaviin opintoihin on tarjolla kaikkiaan 1495.

Ensisijaisilla hauilla mitattuna suosituimmaksi alaksi nousi rakennusmestarin monimuotokoulutus, johon ensisijaisia hakijoita oli kaikkiaan 447. Jokaista aloituspaikkaa kohti oli siten 14,9 hakijaa.

Toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita oli sosionomitutkinnon monimuoto-opintoihin, 375 hakijaa, ja hakijoita aloituspaikkaa kohti oli 12,5.

Vetovoimaltaan kolmanneksi suosituin ala oli tänä keväänä tradenomin monimuoto-opinnot, joihin haki 303 hakijaa. Aloituspaikkaa kohti oli 7,58 hakijaa.

Monimuoto-opiskelu kiinnostaa

Monimuoto-opinnot nousivat haussa muutenkin vahvasti vetoimaisten koulutusten kärkeen. Kymmenestä kiinnostavimmasta koulutuksesta näitä oli peräti seitsemän.

Yhteishaun kaikista HAMKiin tehdyistä hauista eniten kiinnosti sosionomin monimuotototeutuksena tehtävät opinnot, joihin hakijoita oli kaikkiaan 917. Toiseksi suosituin koulutus oli tradenomin monimuoto-opinnot (814) ja kolmantena sosionomin päivätoteutuksena tehtävät opinnot (802).

Ylemmistä ammattikorkeakouluopinnoista vetovoimaisin oli tradenomin ylempään amk-tutkintoon johtava liiketoiminnan kehittämisen koulutus. Jokaista aloituspaikkaa kohti oli yli viisi ensisijaista hakijaa.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018.