Kevyt kaasujalka säästää sorateitä

Soratie, kura, auto

Runsaat sateet ovat kurittaneet sorateitä Etelä-Suomessa ja monin paikoin esiintyy pintakelirikkoa. Pahimpiin kohteisiin on levitetty ensiapuna mursketta.

ELY-keskus kertoo, että sorateillä ajonopeudet kasvavat yleensä heti, kun tien kuntoa on parannettu. Tämä edesauttaa märän soratien kunnon heikkenemistä uudelleen, kun kelirikkomurske siirtyy nopeasti ajoradan reunoille.

Useimmiten sorateillä on yleisnopeusrajoitus. Se sallii maksimissaan ajonopeuden 80 km/h. ELY-keskus huomauttaa, että yleisnopeusrajoitusalueella on kuitenkin ensisijaista sovittaa ajonopeus vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi.

Jokainen autoilija voi vaikuttaa myös itse soratien kunnon säilymiseen ajamalla hiljempaa.