Valinnanvapaus paransi lääkäriaikojen saatavuutta Hämeenlinnassa

Lääkäri , stetoskooppi

Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilun loppuraportti on valmistunut. Kokeilussa kerätyn tiedon perusteella lääkäriaikojen saatavuus parantui ja asiakkaiden kokema laatu oli erinomaista.

Saatavuuden paranemisen myötä hoitoon pääsy nopeutui. Samalla käyntimäärät ja julkisten palveluiden piiriin tulleiden asiakkaiden määrät kasvoivat.

Kokeilun päättyessä elokuussa yksityisen palveluntuottajan valinneita oli hieman alle 3 900. Se on reilut 23 prosenttia alueen asukkaista.