Metsää kulotetaan Liesjärvellä

Liesjärven kansallispuistossa poltetaan metsää. Kyseessä on luonnonhoidollinen toimenpide.

Ensin poltetaan tiistaina 8,5 hehtaaria ja myöhemmin sopivana ajankohtana 2,5 hehtaaria. Molemmat alueet ovat kansallispuiston pohjoisosassa Kaksvetisen ja Hangaslammen välissä.

Polttamisen tavoitteena on tuottaa alueelle palanutta ja hiiltynyttä puuainesta. Se on välttämätöntä lahopuusta ja palaneesta puuaineksesta riippuvaiselle lajistolle.

Alueelle on tarvittaviin kohtiin kaivettu niin kutsuttu palokuja. Sillä helpotetaan polttamisen hallintaa.

Kulottaminen kestää kuutisen tuntia.