Lopella talousveden keittokehotus jatkuu

Lopen kirkonkylän vedenottamon talousveden laadussa on edelleen poikkeamia. Myöskään kloori ei ole levinnyt riittävän hyvin koko verkoston alueelle.

Juomavesi ja ruoanvalmistukseen käytettävä vesi tulee edelleen keittää, koska verkostossa saattaa olla myös taudinaiheuttajabakteereita. Keittokehotus koskee Lopen kirkonkylän, Sajaniemen ja Joentaan aluetta.

Uusien näytteiden tuloksia saadaan lähipäivinä.