Kanta-Hämeessä kelirikosta odotetaan tavanomaista

Tie

Kelirikon arvioidaan tänä keväänä olevan Kanta-Hämeessä tavanomainen.

”Kevät kolkuttelee etelässä jo ovia, ja sorateillä on havaittu pintojen velliintymistä. Kelirikon vakavuus riippuu kuitenkin suurelta osin kevään säistä”, sanoo kunnossapitopäällikkö Tuomas Vasama Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Ennusteeseen vaikuttavissa sademäärissä, pohjaveden pinnassa ja pakkasessa ei ole suurta poikkeamaa keskimääräiseen.

Toistaiseksi painorajoitus on Kanta-Hämeessä asetettu vain Hattulaan Laurintielle.

Teiden pinnoitteet ovat talven jäljiltä kovilla ja niiden kunto on paikoin kärsinyt pahasti. ”Pahimmin vaurioituneilla osuuksilla ei pystytä palauttamaan kesänopeuksia ennen kuin päällyste on kunnostettu”, kertoo Vasama.

Huonokuntoisten tiejaksojen määrä kasvaa erityisesti vilkkaimman tieverkon ulkopuolella, koska päällystyksiin on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. Kuluvan vuoden rahoitus pitäisi vähintään kaksinkertaistaa, jotta päällystämisessä päästäisiin kestävälle tasolle.