Hämeenlinna-Vanajan kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto

Hämeenlinnan kirkko

Hämeenlinnan kirkko.

Uuden kirkkoherran haku on alkanut Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa. Tuomiokapituli julisti viran auki.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Sen toimittaa seurakuntaneuvosto.

Nykyinen kirkkoherra rovasti Timo Kalaja jää eläkkeelle joulukuun alussa.