Janakkalan Ilveslinnassa tuunataan meluvalleja

Ilveslinna, havainnekuva

Janakkalan Turengin Ilveslinnan havainnekuva.

Meluvalleina toimivat maavallit sulautetaan maisemaan Janakkalan Turengin Ilveslinnassa. Alueelle tehdään maisemasuunnitelma.

Teemallisesti inspiraatiota haetaan linnamaisuudesta. Pääpaino on alueen sisäänkäynneissä. Niihin tavoitellaan näyttävyyttä.

Maisemainvestointeihin on varattu rahaa ensi vuoden talousarvioehdotuksessa. Miljöösuunnitelma valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä.