Janakkala palkitsi esteettömän yrityksen

Esteettömimpänä yrityksenä on Janakkalassa palkittu My Line Fysioterapia & Liikunta. Se toimii Turengissa.

Vammaisneuvosto haastoi kuntalaiset ehdottamaan esteettömintä yritystä. Sellainen huomioi toiminnassaan hyvin myös eri tavalla vammaiset asiakkaat.

Äänestyksellä haluttiin tuoda esille vammaisten asiakkaiden huomioimista osana yritysten palvelukulttuuria.