Hämeenlinna-Vanajan äänestysprosentti notkahti hitusen

Äänestysaktiivisuus Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa pysyi lähes samalla tasolla kuin neljä vuotta sitten. Prosentiksi kirjattiin nyt 12,6, kun se viimeksi oli 12,9.

Perinteisesti pienemmissä seurakunnissa äänestysaktiivisuus on ollut suurempi. Hauholla äänestysaktiivisuus oli 18,8 prosenttia kun viime vaaleissa vastaava luku oli 19,6 prosenttia. Kalvolassa äänestettiin 18,7 prosentin innokkuudella, kun viime vaaleissa tulos oli 18,4 prosenttia.

Lammin äänestysaktivisuus oli nyt 18,3 prosenttia, mikä oli hieman heikompi tulos kuin viime vaaleissa. Vuonna 2014 Lammin seurakunnan äänestysaktiivisuus oli 20,1 prosenttia ja Tuuloksen seurakunnassa 21,1 prosenttia.

Alustavien tietojen mukaan seurakuntavaalien äänestysprosentti koko maan tasolla on jäämässä viime kerrasta. Kirkkovaltuustoihin valituista luottamushenkilöistä noin puolet on uusia. Alle 30-vuotiaiden osuus pieneni hieman viime kerrasta. Naisten osuus kasvoi vähän, naisia on läpi menneistä yli puolet.