Partiosta pisteitä amk-opintoihin Hämeessä

HAMK Riihimäki

Riihimäen kampusta. Kuva: HAMK.

Hämeen ammattikorkeakoulun opintoihin voi jatkossa sisällyttää partiossa hankittua osaamista. Laajimmillaan se voi tuottaa seitsemän prosenttia tutkintoon vaadistuista opintopisteistä.

Suomen Partiolaiset ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat yhdessä jäsentäneet, mikä osaaminen soveltuu osaksi korkeakouluopintoja.

Laajimmillaan partiossa voi hankkia viisitoista opintopistettä.