Uusia palveluja pilotoidaan Tammelassa

Tammelan Portaankylä on pilottialueena hankkeessa, jossa haja-asutusalueille kehitetään ihmislähtöisiä liikkumisen ja kuljetusten palveluja.

Älykkäillä liikkumisen palveluilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kulttuuri- tai terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuomista alueelle. Portaankylässä toteutetaan kaksi kokeilua.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurean yhteishankkeen toinen pilottikohde on Espoon Kalajärvi.