Sote-palveluiden henkilökohtaista budjettia kehitetään Hämeenlinnassa

Hämeenlinna on mukana kehittämässä henkilökohtaista budjettia sote-palveluihin. Uudenlaista toimintamallia kokeillaan lapsiperhepalveluissa ja osin myös vammaispalveluissa.

Palvelutarpeen arvioinnin perusteella lasketaan rahamääräinen summa, jolla kaupunkilainen voi hankkia tarvitsemansa palvelun, johon hänellä on lakiin perustuva oikeus. Ideana on tarjota enemmän vaihtoehtoja itselleen soveltuvimman palvelun tai tarpeeseen vastaavan muunlaisen tuen järjestämiseen.

Kaupunkilainen voi ratkaista palvelutarpeensa perinteisestä poikkeavallakin tavalla.