Hämeenlinnan asukasluku kasvussa

Väestönkehityksen hyvä vire jatkuu Hämeenlinnassa.

Vuoden alusta asukasmäärä on kasvanut 51:llä henkilöllä. Kaupunkilaisia on nyt reilut 67 700.

Muuttovoittoa on yli 200 asukasta. Maltillisena väestönkasvun on pitänyt matala syntyvyys verrattuna kuolleiden määrään. Syntyneitä on 157 vähemmän kuin kuolleita. Alhainen syntyvyys on merkittävä tekijä koko maan väkiluvun kannalta.

Suotuisan kehityksen jatkuessa kuluvana vuonna väkiluku voi päätyä selvästi aiempia vuosia positiivisempiin lukemiin.