Hämeessä kehitetään älypaaleja

Heinäpaalit, maatalous

Rehupaalit digitalisoituvat. Asiaa kehittää Hämeen ammattikorkeakoulu.

RFID-tunnisteiden avulla rehupaalit voidaan yksilöidä. Jokaiseen paaliin on mahdollista liittää esimerkiksi tarkka paalauspaikka sekä lämpötila ja kosteus. Samoin paalaaja voi merkitä tunnisteeseen erikoisominaisuuden, kuten laatupoikkeaman.

Älypaalit näkyvät paalikartalla.

Sirutetuista paaleista muodostuu digitaalinen paalivarasto. Tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää muun muassa viljely-, käyttö- ja ruokintasuunnitelmissa.