Osuuspankeilta lahjoitus Hämeen ammattikorkeakoululle

Osuuspankit, HAMK

Etelä-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Helin (seisomassa) ja Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Suutari (vieressä vasemmalla) toivovat pankkien lahjoituksen edistävän ulkomaille suuntautuvaa opiskelijavaihtoa. Kuva: HAMK.

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut Etelä-Hämeen ja Janakkalan Osuuspankeilta yhteensä 32 000 euron lahjoituksen. Ammattikorkeakouluilla on parhaillaan käynnissä varainhankintakierros.

Osuuspankit toivovat, että Hämeen ammattikorkeakoulu suuntaa varat koulutuksen kansainvälistymiseen erityisesti lisäämällä ulkomaille suuntautuvaa vaihto-opiskelua.

”Alueen Osuuspankkien nyt julkaisemat lahjoitukset ovat meille todella tärkeitä”, sanoo rehtori Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulusta. Varat käytetään lahjoittajien esittämään tarkoitukseen erityisesti kannustamalla ja tukemalla nuoria vaihtoon lähtemiseen.

”Olemme alueen yhteisellä asialla. Toivomme, että alueemme yritykset olisivat kattavasti mukana varainkeruussa”, tähdentävät toimitusjohtaja Mika Helin Etelä-Hämeen Osuuspankista ja toimitusjohtaja Mikko Suutari Janakkalan Osuuspankista.

Kuluvan vuoden loppuun mennessä tehdyistä lahjoituksista valtio maksaa ammattikorkeakouluille vastinrahaa suhteessa kerättyihin lahjoituksiin.