Riihimäen ja Hyvinkään ysit tutustuvat teollisuuteen

Teollisuus, tehdas, työ

Teollisuutta tehdään tykö Riihimäen ja Hyvinkään nuorille. Yhdeksäsluokkalaiset pääsevät tutustumaan alan yrityksiin.

Teollisuutta on viime vuosina huolestuttanut alalle hakeutuvien opiskelijoiden laskeva määrä. Tämä on heijastunut myös Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyrian hakijatilastoihin.

Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta teollisuutta kohtaan ja parantaa nuorten käsityksiä teollisuudesta työnantajana.