Renkajärven suojeluyhdistykselle ympäristöpalkinto

Hämeenlinnan ympäristöpalkinnon on saanut Renkajärven suojeluyhdistys. Se on toiminut kymmenen vuotta Hämeenlinnan ja Hattulan Renkajärvellä.

Yhdistyksen toiminta on ollut monipuolista, erilaisia ihmisryhmiä tavoittavaa ja osallistavaa sekä vesiensuojelullisesti tavoitteellista.

Kunniamaininnan kaupungirakennelautakunta antoi Hämeenlinnan riistanhoitoyhdistykselle. Tunnustus myönnettiin aktiivisesta, tuloksellisesta ja oma-aloitteisesta toiminnasta Hattelmalanjärven linnustollisia arvoja lisäävissä pienpetojen vähentämiseen liittyvissä toimissa.

Ympäristöpalkinto luovutetaan Elomessuilla elokuussa.

Määräaikaan mennessä ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli kuusi.