Katumajärven vuoto vastaa ison perheen vuoden jätevesiä

Hämeenlinnassa päätyi toukokuun lopulla Katumajärveen jätevettä 200 kuutiometriä. Se vastaa ison perheen vuodessa tuottamaa jätevesimäärää.

Päästö lisäsi kertaluonteisesti fosforikuormitusta alle 0,3 % vuosittaiseen kokonaiskuormitukseen verrattuna.

HS-Vesi kertoo, että päästö ei ole pilannut Katumajärveä. Havaittavaa vaikutusta veden laatuun ei ole ollut.

Viemäriylivuodot ovat valitettavia ja niiden määrää pyritään systemaattisesti vähentämään. Työ on hidasta ja vie useita vuosia.