Kanta-Hämeessä sujuvimmin hoitoon

Lääkäri , stetoskooppi

Hoidon saatavuus on Kanta-Hämeessä Suomen parhaimmalla tasolla. Tieto perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteihin.

Lääkäri- ja sosiaalityöntekijän palveluja riittämättömästi saaneiden osuus arvioitiin pienimmäksi Kanta-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. Erikoissairaanhoitoon pääsyn mediaani eli jonon keskimmäisen odotusaika oli Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa 26 päivää. Se on maan lyhin.

Viime vuonna Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri asetti tavoitteen puristaa hoitoon pääsyn odotusaika alle 30 vuorokauden kaikilla erikoisaloilla. Tähän on päästy järjestelmällisellä työllä.