Valkeakoskelle ja Tammelaan rahaa muinaisjäännösten maisemanhoitoon

Voipaala

Valkeakoskella kulttuuriympäristöleirillä kesällä vuonna 2015 tervattiin Voipaalan kartanon pakarirakennus osana monumentin adoptoimista. Kuva: Miia
Hinnerichsen.

Museovirasto on jakanut avustukset muinaisjäännösalueiden hoitoon.

Suurin yksittäinen summa myönnettiin Valkeakoskelle Rapolassa muinaisjäännösalueen maisemanhoitoon. Avustus on suuruudeltaan lähes 16 700 euroa.

Tammelan Portaan puolustusvarustusalueelle laaditaan hoitosuunnitelma. Sen tekemiseen Portaan-Ojaisten kyläyhdistys sai 3 000 euroa.

Avustusta myönnettiin kahdelletoista hakijalle yhteensä 53 000 euroa. Keskimääräinen avustus oli 4 435 euroa.