Katumajärvessä voi uida normaalisti

Hämeenlinnassa Katumajärven vettä voi käyttää normaalisti esimerkiksi uima-, sauna- ja kylpyvetenä.

Kaikkien jätevesivuodon jälkeen otettujen näytteiden tulokset ovat valmistuneet. Bakteeripistoisuudet ovat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen.

Veden laatua seurataan Katumajärvellä samaan tapaan kuin muillakin uimarannoilla. Seuraavat vesinäytteet otetaan juhannusviikolla.