Bakteeripitoisuudet Katumajärvellä sallituissa rajoissa

Hämeenlinnassa Katumajärven rannassa havaitun jätevesivuoden jälkeen otetutuista näytteistä on saatu ensimmäiset tulokset. Niiden mukaan Escherichia coli -bakteerien määrä on selvästi alle uimavedelle asetetun toimenpiderajan.

Korkein pitoisuus oli vuotokohdalla, jossa E. coli -bakteereita oli 16 MPN/100 ml. Uimavesille asetettu toimenpideraja on 1 000 MPN/100 ml. Muilla tarkkailupisteillä E. coli-bakteeripitoisuudet vaihtelivat välillä 0-14 MPN/100 ml.

Jätevettä purkautui tarkastuskaivojen kautta Katumajärveen Rantatiellä lähellä Solvikin uimapaikkaa.

Hämeenlinnan viranomaispalvelut ohjeistaa vielä toistaiseksi varmuuden vuoksi välttämään uimista vuodon vaikutusalueella Katumajärven eteläpäässä, koska kaikki uimaveden laadun arvioimiseksi otetut tulokset eivät ole käytössä. Uimaveden laatu näyttää kuitenkin hyvältä E. coli -bakteeripitoisuuksien perusteella.