Kuppikivi adoptoitiin Valkeakoskella

Voipaala

Valkeakoskella kulttuuriympäristöleirillä kesällä vuonna 2015 tervattiin Voipaalan kartanon pakarirakennus osana monumentin adoptoimista. Kuva: Miia
Hinnerichsen.

Valkeakoskella Sääksmäki-seura on adoptoinut Rapolassa olevan Seppälän kuppikiven.

Kuppikivet ovat yleensä matalahkoja maakiviä, joihin on tarkoituksella kaiverrettu pyöreähköpohjaisia kuoppia. Ne sijaitsevat yleensä rautakautisen asutuksen lähistöllä, usein lähellä vanhoja viljelysmaita ja kalmistoja.

Myöhempi kansanperinne on liittänyt kuppikivet uhritoimituksiin, joissa kiven kuppeihin on saatettu laittaa uhreja vainajille ja haltijoille sato- ja pyyntionnen turvaamiseksi. Kuppeihin kerääntynyttä vettä on kansanperinteen mukaan voitu myös käyttää parantavassa tarkoituksessa.

Seppälän kuppikivi on Rapolan muinaisjäännösryhmän alakohde. Rapolan muinaisjäännösalueella on parin neliökilometrin alueella useita muinaisjäännöksiä, kuten muinaislinna ja yli sata hautaröykkiötä, joista esimerkkeinä Hirvikallion ja Matomäen kalmistot.

Pirkanmaalla on adoptoitu yhteensä 22 kulttuuriympäristökohdetta. Adoptoinnilla tarkoitetaan vapaaehtoistyön tekemistä monumentin hyväksi, esimerkiksi sen kunnosta huolehtimista ja tapahtumien järjestämistä.