Maakunnallisesta kuljetuspalveluhankinnasta päätös

Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen palvelun tuottajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Tampereen Aluetaksi Oy.  

Liikennöinnin osakokonaisuuksiin valittiin tarjouspyynnön mukaisesti kaikki hyväksyttävissä olevan tarjouksen tehneet tarjoajat. Sopimuskumppaneiksi valittiin 114 yritystä (160 tarjottua autoa) ympäri Kanta-Hämeen maakuntaa.

Hankinnan osapuolia ovat Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta, Lopen kunta, Hausjärven kunta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

Kuljetuspalvelukeskuksen ohjaukseen ovat tulossa pääasiassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekä muut kuin ambulanssilla tehtävät terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömät potilassiirtokuljetukset.