Aulangon luonnonsuojelualue on Hämeenlinnan matkailulle merkittävä

Aulangon puistometsä nähtävyyksineen, Joutsenlampi sekä Aulangonvuoren näkötornista avautuva kansallismaisema houkuttelevat alueelle vuosittain yli 400 000 kävijää.

sirpa.suvanto@alueradiot.fi

Aulangon kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vuoden aikana. Tutkimuksella selvitettiin luonnonsuojelualueella kävijöitä, käyntien jakautumista ja kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä alueesta, sen hoidosta ja kehittämistarpeista.

Tutkimuksen perusteella Aulangon tyypillinen kävijä on kotimainen matkailija, joka viipyy alueella pari tuntia nauttien maisemien katselusta ja luonnon kokemisesta. Hämeenlinnan jälkeen eniten kävijöitä tuli pääkaupunkiseudulta ja tasaisesti Hämeenlinnan lähikunnista.

”Kävijätutkimus antaa arvokasta ja ajankohtaista tietoa Aulangon luonnonsuojelualueen käytöstä ja merkityksestä alueen matkailulle. Tuloksia tullaan hyödyntämään Aulangon palvelujen kehittämisessä, jota tehdään saadun lisärahoituksen turvin tänä ja ensi vuonna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Aulangon reittimerkintöjä ja opasteita tullaan parantamaan. Joutsenlammen kiveyksiä korjataan, Onnentemppeli kunnostetaan ja Graniittilinnassa tehdään kiireellisimmät korjaukset”, kertoo puistonjohtaja Tuula Peltonen.

Aulangon luonnonsuojelualueen kevät. Kuva: Venla Mäenpää, Metsähallitus

Tärkeimmät syyt saapua Aulangon luonnonsuojelualueelle olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen ja yhdessäolo oman seurueen kanssa. Myös kahvilassa tai kioskilla käynti oli monelle tärkeää. Suosituimmat harrastukset alueella olivat kävely, maiseman katselu ja luonnosta nauttiminen. Aulangolle saavuttiin useimmiten autolla oman perheen kanssa. Suosituimmat vierailukohteet olivat näkötornin alue ja Joutsenlampi.

Matkailijoista noin puolet oli Hämeenlinnassa päiväkäynnillä ja puolet yöpyi, yleisimmin yhden vuorokauden. Noin puolelle kävijöistä Aulanko oli matkan ainoa tai tärkein kohde. Yksi matkan suunnitelluista kohteista se oli kolmasosalle kävijöistä, jolloin matkan muiksi kohteiksi ilmoitettiin useimmiten Hämeen linna tai Aulangon kylpylähotelli. Vain 17 prosenttia saapui alueelle ennalta suunnittelematta. Neljännes vastaajista vieraili Aulangolla ensimmäistä kertaa.

Kävijöiden odotukset täyttyivät vierailulla varsin hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin pääosin tyytyväisiä. Kiitosta keräsi erityisesti hieno luonnonympäristö. Eniten kehitettävää oli yleisökäymälöissä. Kävijät olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että käynti luonnonsuojelualueella lisäsi niin heidän psyykkistä, sosiaalista kuin fyysistäkin hyvinvointiaan.

 

TUTKIMUS NUMEROINA
Aulangon kävijätutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksella paikan päällä yli 15-vuotiailta kävijöiltä, ajalla 1.7.2016−30.6.2017. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 412 vastausta. Vastaajista 36 % oli hämeenlinnalaisia.

Kävijät kuluttivat Hämeenlinnassa keskimäärin 29 € / käynti. Kotimaiset matkailijat kuluttivat keskimäärin 44 € / käynti, ulkomaiset matkailijat 17 € / käynti ja paikalliset kävijät 4 € / käynti. Aulangon luonnonsuojelualueen kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus vuonna 2017 oli 13 milj. € ja kokonaistyöllisyysvaikutus 130 henkilötyövuotta. Laskenta perustuu vuoden kyselyajan käyntimäärään, joka oli 411 900 käyntiä.

Aulangon luonnonsuojelualue

Aulangon luonnonsuojelualueeseen kuuluu vuosina 1883 – 1938 rakennettu englantilaistyyppinen puisto, joka rakennuksineen kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin. Aulangon puistometsästä ja sitä ympäröivästä luonnonmetsästä perustettiin vuonna 1991 Aulangon luonnonsuojelualue. Jotta maisema säilyisi edelleenkin avarana ja puistomaisena, puistometsää hoidetaan aktiivisesti. Luonnonsuojelualueeseen kuuluu myös luonnontilaista metsämaisemaa.