Tullin ja Poliisin yhteisvalvontapäivä 25.4.2018 tuotti tulosta Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä Riihimäen ympäristössä toteutettiin tullin ja poliisin yhteisvalvontaisku 25.4.2018. Valvontaiskun kohderyhmänä olivat ulkomaalaiset ajoneuvot. Valvontaiskuun osallistui kolme tullivirkailijaa ja kahdeksan poliisia Hämeenlinnan liikennepoliisisektorilta.

Valvontaiskussa tarkastettiin kaikkiaan 56 ajoneuvoa, joista ulkomaan rekisterissä 49 kpl ja kotimaan rekisterissä 7 kpl.

Maassaolon edellytykset tarkastettiin 40 henkilöauton ja pakettiauton kuljettajalta ja matkustajalta sekä kuudelta kuorma-auton kuljettajalta. Valvontaiskun tuloksina saatiin seuraavat rikkeet:

7 kpl kirjallisia huomautuksia: ajopiirturi, kuormaus, asiapaperit ym.

1 kpl rikesakkoja: asiapaperit

6 kpl rangaistusvaatimuksia: ajotapa, kuormaus, ajopiirturi, ajo-ja lepoaika, toisen kuljettajakortin käyttäminen, liikennelupa, liikennekelpoisuus

2 kpl valvontailmoituksia: ajopiirturin kunto, toisen kuljettajakortin käyttäminen

6 kpl autoveroasian tutkinta (ulkomaalaisen ajoneuvon käyttäminen Suomessa) > ilmoitus verohallintoon

1kpl koenumerokilpien käyttämisen edellytysten selvitys

1 kpl etsintäkuulutus: poissaolo kutsunnoista