Kanta-Hämeen kasvuyritykset asiantuntijoiden sparrattaviksi valittu ─ tässä 15 potentiaalisinta

Yritysten kasvuohjelmaan Kanta-Hämeen Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 34 hakijan joukosta. Yksi Kasvupolulle valituista yrityksistä on Eezery Enterprise Oy, joka tähtää rohkeasti lähilogistiikan huipputoimijaksi. Kanta-Hämeen Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Yritykset, jotka pääsivät jatkoon asiantuntijoiden sparrattaviksi ovat Arctic Milk Oy, Karotia Oy, Wallaton Oy sekä Forssa Fabric Oy Forssasta, FM-Haus Oy Jokioisilta, Eezery Enterprise Oy Riihimäeltä, Humuspehtoori Oy Pälkäneeltä, Mouse Out Oy, Liikkuva Suomi, Sollon Kodit ja Kiinteistöt Oy, Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy sekä Ãrrätreeni Oy Hämeenlinnasta, NB-Seinä Oy Lopelta, Spes Palvelut Janakkalasta ja Stellarion Oy Iittalasta.

Valittujen yritysten liikeideat liittyvät muun muassa ikäihmisten palveluihin, alkutuotantoon, räätälöityjen virtuaalitodellisuutta hyödyntävien sovellusten kehittämiseen tai sosiaali- ja perhetyön asiantuntijapalveluihin tai (työ)yhteisöjen liikuttamiseen kummiurheilija-menetelmää hyödyntäen.

Tuomaristo painotti valinnoissaan seuraavia kriteereitä: liiketoiminnan innovatiivisuus ja uskottavuus, kasvupotentiaali, uutuusarvo, näytöt, miten yritys hyötyy Kasvupolun sparrauksesta, kasvutahto, hakemuksen laatu. Tuomariston puheenjohtaja Jussi Eerikäinen Hämeen Kauppakamarilta kertoi erityisesti hakemusten laadun parantuneen viime vuodesta.

Tuomaristoon kuuluvat Jussi Eerikäisen lisäksi Mervi Käki Linnan Kehityksestä, Jouni Lehtonen Hämeen Yrittäjistä, Maria Jokinen Forssan Yrityskehityksestä, Juha Siitonen Optistock Oy:stä, Erkki Taskinen YritysVoimalasta, Rolf Nygård Finn-Korkki Oy:stä.

Mukaan valittuja yrityksiä sparrataan 16.5. ja 14.6.2018. Tällöin eri alojen (mm. kasvu, kansainvälistyminen, myynti, rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit haastavat ja auttavat yrityksiä pääsemään omiin kasvutavoitteisiinsa. Kukin yritys kohtaa mylläreitä 10×45 minuutin luottamuksellisissa kahdenkeskisissä tapaamisissa. Alueen elinkeinoelämän toimijoista koottu tuomaristo valitsee toisen sparrauspäivän päätteeksi kaksi parasta yritystä, jotka etenevät 24.─25.10.2018 järjestettävään valtakunnalliseen finaaliin, Kasvu Open Karnevaaliin.