Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tulos lähes 0,9 miljoonaa plussalla

Viime vuosi oli Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle taloudellisesti hyvä. Tilinpäätös on 897 000 euroa ylijäämäinen.

Kirkollisverojen tuotto aleni edellisestä vuodesta 161 000 euroa. Sijoituksista sen sijaan saatiin tuottoa 325 000 euroa budjetoitua enemmän.

Yhtymätasolla säästöä talousarvioon verrattuna syntyi 612 000 euroa, josta noin puolet henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen vähennys selittyy muun muassa kilpailukykysopimuksen mukaisella lomapalkan pienenemisellä ja lomapalkkavelan kirjaamiskäytännön muutoksella.

Tulevina vuosina seurakuntayhtymän on varauduttava investointeihin. Ylijäämäinen tulos antaa tähän hyvät lähtökohdat.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.