Kaksi kesää aikaa kunnostaa vanhat järjestelmät

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntö uudistettiin vuosi sitten. Uudistuksen myötä jätevesijärjestelmän kunnostamisen takarajaksi tuli erityisen herkille alueille 31.10.2019.

Ympäristöministeriön koordinoimalla jätevesiviikolla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkistamaan, koskeeko jätevesijärjestelmän kunnostaminen heitä ja millä aikataululla. Suurin kiire on kiinteistöillä, jotka sijaitsevat erityisen herkillä alueilla, eli pohjavesialueilla tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Näiden kiinteistöjen puutteelliset järjestelmät on kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla kiinteistönomistaja voi itse päättää milloin tekee saneerauksen.

Jätevesijärjestelmän kunto ja mahdollisen uusimisen aikataulu kannattaa tarkistaa nyt niin suunnittelulle ja toteutukselle jää vielä aikaa. Toimiva järjestelmä on satsaus lähiympäristön ja talousvesikaivojen tilaan.

Jätevesikysymysten parissa tuskailevia kiinteistönomistajia ei ole kuitenkaan jätetty yksin asian kanssa, vaan KVVY:n asiantuntijat ovat tavoitettavissa helposti puhelimitse ja sähköpostilla. Jätevesineuvojiin voi ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi järjestelmän toimintakunto, saneeraustarpeet tai lainsäädäntö askarruttaa. Tarvittaessa jätevesineuvojan voi pyytää myös omalle kiinteistölleen katsomaan järjestelmää tarkemmin.

Puhelinneuvonnan lisäksi järjestetään jätevesineuvonnan kesäkiertue, jonka puitteissa neuvojat ovat tavattavissa erilaisten tapahtumien yhteydessä touko-elokuussa. Kesäkiertueen pysähdyspaikat lisätään tapahtumakalenteriin sitä mukaa kun ne varmistuvat. Voit myös ehdottaa oman kyläsi tapahtumaa kesäkiertueeseen.

Neuvonta on asukkaille ja mökkiläisille aina maksutonta ja jätevesineuvojat toimivat puolueettomasti vailla kaupallisia kytköksiä. Neuvontatyön rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Katso varmistuneet neuvontatapahtumat www.kvvy.fi/tapahtumakalenteri.