Hämeenlinnalaiset tyytyväisiä bussiliikenteeseen

Helmikuussa 2018 toteutetun haastattelututkimuksen perusteella Hämeenlinnan bussiliikenteen asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Tutkimus tilattiin Hämeen ammattikorkeakoululta (HAMK) ja kysely tehtiin busseissa opiskelijatyönä harjoitellen samalla liikennetutkimuksen toteuttamista. Myös tarkempi analysointi tehdään opiskelijatyönä kevään aikana.

Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä bussien siisteyteen ja kuntoon, rahastustapahtumien sujuvuuteen, kuljettajien asiakaspalveluun ja ajotapaan sekä aikataulujen täsmällisyyteen. Lisäksi kysyttiin matkustajien mielipidettä vuonna 2017 tehdystä linjastouudistuksesta. Vastaukset kysymyksiin annettiin asteikolla 1 – 5, josta 1 on erittäin huono ja 5 erittäin hyvä.

Tutkimus keskitettiin kaupunkiliikenteeseen, mutta lisäksi menetelmän testaamiseksi tutkimus tehtiin myös seutuliikenteessä Hämeenlinnan keskustan ja Hauhon välillä.

Vastauksia saatiin yhteensä 810. Tavoitteeksi asetettiin 100 vastausta jokaiselta kaupunkilinjalta, mutta tavoitteeseen ei päästy lyhyeksi rajattuna 3 päivän tutkimusaikana.

Linjoittain vaihtelua jonkin verran

Parhaan arvion sai linja 10 Turenki – Hämeenlinna – Parola keskiarvolla 4,36 ja heikoimman linja 12 Siiri – Kettumäki keskiarvolla 3,94.

Merkittävää on, että kaikilla linjoilla kysymyksiin 1 – 5 oli annettu yli 65 prosenttiin vastauksista arvioksi hyvä tai erittäin hyvä. Muissa tapauksissa oli annettu useimmin arvioksi tyydyttävä ja huonoksi tai erittäin huonoksi palvelun arvioineita oli vain muutama tai ei yhtään linjaa kohti.

Seutuliikenteen kohteessa Hämeenlinna – Hauho vastausmäärä jäi vähäiseksi. Saadut vastaukset ovat saman suuntaisia kuin kaupunkiliikenteessä.

Bussien aikataulujen pitävyys sai hyvän arvosanan

Kaupunkiliikenteessä bussien aikataulun pitävyys sai keskiarvoksi 4,09 (vaihteluväli linjoittain 3,77 – 4,52).

Linjastouudistus sai keskiarvokseen 3,40.

Kysely on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin.