HAMKO ja kaupunki tiiviimpään yhteistyöhön

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hamko ry ja Hämeenlinnan kaupungin johtoryhmä miettivät torstaina kaupungin, opiskelijakunnan ja opiskelijoiden yhteistyötä.

Opiskelijakunnan edustajat totesivat, että Hämeenlinnaan tullaan opiskelemaan koulu edellä, ei niinkään koulun sijaintikaupunki edellä. Hämeen ammattikorkeakoulussa on sellaisia koulutusohjelmia, jota muualla Suomessa ei ole kuten esimerkiksi Lepaan yksikkö.

Tapaamisen yhteydessä keskusteltiin siitä mitä nuoret, valmistuvat opiskelijat odottavat asuinpaikkakunnaltaan. Kaupunki on myös pohtinut miten valmistuvat opiskelijat saataisiin jäämään Hämeenlinnaan. Vaikuttavina tekijöinä korostuivat työ, asuminen, julkinen liikenne ja palvelut.

Edelleen pohdittiin sitä miten kaupunki hyödyntää ammattikorkeakoulua ja opiskelijoita ja miten yhteistyötä tässä voisi kehittää. Esiin nousivat opinnäytetyöt ja kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikat.

Tapaamisen yhteydessä päätettiin ottaa opiskelijat ja opiskelijakunta entistä paremmin mukaan erilaisiin kaupungin kehittämishankkeisiin kuten kaupunkikeskustan suunnitteluun ja kaupunkikulttuuriin kehittämiseen.