Janakkalaan tulee uusi luonnonsuojelualue

Uusi luonnonsuojelualue on Takamaan luonnonsuojelualue, jonka koko on 7,5 hehtaaria. Rauhoitettavalla alueella ol metsälammen rannalla sijaitsevaa runsaspuustoista kangasmetsää ja lammenreunasuot, jotka ovat pääosin korpea. Lisäksi rauhoitettavaan alueeseen sisältyy noin hehtaarin kokoinen vähäpuustoinen lettosuo.