Riihimäen keskusta edelleen merkittävää tulvariskialuetta

Hämeen ELY-keskus on arvioinut vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit. Arvioinnin perusteella Riihimäen keskustaa esitetään edelleen merkittäväksi tulvariskialueeksi.

Pääasialliset tulvariskialueet Riihimäen keskustassa ovat Peltosaaressa ja Uhkolassa. Lisäksi Herajoen vedenottamo ja jäteveden puhdistamo ovat riskikohteita.

Merkittävän tulvariskin alueella on noin 1 600 asukasta.

Vantaanjoelle on tehty tulvariskien hallintasuunnitelma vuonna 2015.