Hattulan Sattulantiestä tulee kylätie – Katso miten siellä ajetaan

Kesän aikana Hattulassa Sattulantie muutetaan kylätieksi.

Kokeilulla tavoitellaan sujuvaa ja turvallista liikkumista. Tiellä ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää eikä sen rakentaminen ole tarkoituksenmukaista.

”Kylätielle esitetyt toimenpiteet edustavat Suomessa uutta ajattelua. Erityisesti Hollannissa vastaavia tiejaksoja on toteutettu mittavasti 70-luvulta lähtien. Kokeilun tavoitteena on kerätä kokemuksia hollantilaistyyppisen kylätieratkaisun edellytyksistä, toimivuudesta ja vaikutuksista suomalaisessa kyläympäristössä”, kertoo projektipäällikkö Jaakko Kuha ELY-keskuksesta.

Sattulantie päällystetään uudelleen kesän aikana. Samalla toteutetaan kylätiemerkinnät. Kokeilu parantaa pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita.

Kylätiekokeilulla pyritään rauhoittamaan henkilöautoliikenteen nopeuksia ja
lisäämään eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta. Hankkeeseen ryhdytään Sattulan kyläyhdistyksen tekemän aloitteen perusteella.

”Olemme tyytyväisiä, että ELY-keskus tarttui ehdotukseemme ja kylätietä kokeillaan juuri Sattulantiellä”, iloitsee kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Lehtinen.

Kylätiellä liikutaan joustavasti

Sattulantien liikennejärjestelyitä muutetaan kokeilussa lähes koko tien pituudelta kaikkiaan 2,5 kilometrin matkalla. Ajoradan keskeltä varataan moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen, noin 3 metriä leveä kaista. Ajoradan molemmin puolin varataan noin 1,5 metriä leveä tila ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön.

Moottoriajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu osittain reuna-alueiden kautta.

Tien nopeusrajoitus on tällä hetkellä jakson päissä 50 km/h ja keskellä 40 km/h. Kylätieksi muutettaessa Sattulantien nopeusrajoitus on 40 km/h koko matkalla.

Kulkeminen Sattulan kylätiellä

1. Normaalitilanteessa moottoriajoneuvot ajavat keskellä. Pyöräliikenne ja jalankulku käyttävät tien reunaa.

2. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa siirrytään hyödyntämään reuna-aluetta turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi.

3. Pyöräilijän kohdatessa jalankulkijan, pyöräilijä siirtyy keskikaistalle. Keskikaistalle siirtyvä pyöräilijä väistää keskikaistan liikennettä.

4. Vastakkaisen liikenteen kohtaaminen tulee tehdä turvallisesti. Moottoriajoneuvolla tulee siirtyä reuna-alueelle vain, jos reuna-alue on vapaa. Jos reuna-alueella on muita käyttäjiä, tulee odottaa kohtaamiseen
tai ohittamiseen sopivaa liikennetilannetta.