Hämeenlinnan tilinpäätös noin 5,5 miljoonaa plussan puolella

Erinomaisen tuloksen myötä kaupungin taseeseen kertyneet alijäämät saatiin katettua.

Vuosi 2017 oli Suomen ja Hämeenlinnan kaupungin talouskehityksen suhteen myönteinen.  Suurimpana tekijänä olivat viennin lisääntyminen ja kotimaisen kysynnän vahva kehitys.

Verotulojen positiivinen kehitys osaltaan nosti kaupungin tuloksen selkeästi positiiviseksi.

Niin taloudelliset kuin toiminnallisetkin tavoitteet on mahdollista saavuttaa yhteen hiileen puhaltamalla ja pitkäjänteisesti toimimalla. Yksin ei kukaan pärjää, ei edes Hämeenlinna.