Omaishoidon tukea voi nyt hakea sähköisesti Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaupunki on ottanut omaishoidon tuessa käyttöön sähköisen hakulomakkeen.

Hämeenlinnan kaupungissa omaishoidon tuen myöntäminen tapahtuu:

  • Alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalveluissa ja
  • Yli 65-vuotiaiden osalta ikäihmisten asiakasohjausyksikössä

Sähköisellä lomakkeella voit hakea kaikkea omaishoidon tukea. Lomake ohjautuu suoraan oikeaan yksikköön.

Lisätietoa omaishoidon tuen hakemisesta