Janakkalan kunnan tilinpäätös 2017 plussalle

Janakkalan talouden positiivinen vire jatkuu. Vuoden 2017 tilinpäätöksen myötä uutta ylijäämää kertyy noin 3,8 miljoonaa euroa ja puskuri tulevia vuosia varten vahvistuu. Taseessa on jatkossa ylijäämää tulevaisuutta ajatellen noin 4,4 miljoonaa euroa.

Arvioitua paremman tuloksen merkittävin tekijä oli verotulot, joita kertyi 64,8 miljoonaa euroa. Verotulot on kunnan suurin tulonlähde ja vuonna 2017 ne ylittyivät alkuperäisestä arviosta noin 1,7 miljoonalla eurolla ja kasvoivat 2,8 % edellisvuoteen verrattuna.

Ylijäämäistä tilikauden tulosta edesauttoivat lisäksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hyvä tulos, jonka myötä kunta pystyi parantamaan tulostaan noin 654 000 euroa. Kilpailukykysopimuksen vaikutuksetkin paransivat tulosta.

Myös kunnan omalla toiminnalla oli suuri merkitys. Vaikka kunnan asukasluku väheni, niin muun muassa tonttimyynti piristyi. Kuntaan saatiin edellisvuonna asukkaita 25 uudelle omakotitontille ja kerrostalorakentaminen pääsi vauhtiin monen hiljaisen vuoden jälkeen.

Yrityksiä on perustettu kiihtyvällä tahdilla ja työttömyys on pienemäpää kuin vuotta aiemmin.

Kuntalaisia lähinnä olevat palvelut kuten esimerkiksi terveydenhuollon palvelut tehostuivat. Lääkärikäyntien määriä on pystytty vähentämään, kun asiakkaiden asioita hoidetaan useampia yhden käynnin aikana.

Varhaiskasvatuspalveluissa uudistettiin toimintatapoja, kun palveluseteli otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana.

Opetustoimessa visioitiin uusia tuulia koulumaailmaan, kun koulu- ja monitoimikeskusten tarvesuunnitelma valmistui joulukuussa sekä hankesuunnittelu pääsi vauhtiin.