Aikuiskoulutus on opiskelun, perheen ja työn yhteensovittamista

Aikuisena opiskeleminen tuo usein enemmän haasteita kuin nuorempana. Kynnys aikuisena opiskeluun voi olla kova taloudellisten syiden ja perhe-elämän yhteensovittamisella. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä kouluttautua uuteen ammattiin. Tämän tietää Hämeenlinnalainen 38-vuotias Anne Pelkinen, joka opiskelee jo kolmatta ammattiaan.

Moni aikuisopiskelija vaihtaa alaa, koska kokee ettei entinen työ ollut enää mielekästä. Myös terveydelliset syyt voivat olla syy opiskella kokonaan uusi ammatti. Anne Pelkinen opiskeli nuorena merkonomiksi, mutta ala ei oikein tuntunut omalta. Pelkinen työskenteli perheyrityksessä tehden rakennustyömaiden loppusiivouksia. Sitten tulikin perhe ja lapsia.

”Rakennustyömaiden loppusiivoukset ja raivaukset eivät enää tuntuneet mielekkäältä, koska työt olivat pääasiassa pääkaupunkiseudulla, työ fyysisesti hyvin raskasta ja työt alkoivat aamulla jo kello 7. Olin ollut jo vuosia poissa alalta ja mietin mitä haluaisin tehdä. Olen aina tykännyt tehdä ruokaa ja hain opiskelemaan kokiksi”, Pelkinen kertoo.

Pelkinen aloitti kokin opinnot nuorisopuolella, mutta hän jäi kesken opintojen äitiyslomalle. Kouluun palattuaan opiskelu oli muuttunut niin, että hän pääsi opiskelemaan kokin tutkinnon loppuun aikuispuolella näyttötutkintona.

”Opiskelujen aikana huomasin, ettei sekään ala tuntunut omalta, koska se oli hyvin yksinäistä. Kokki on pääasiassa yksin keittiössä ja ei ole asiakkaiden kanssa suorassa kontaktissa. Kaipasin sosiaalisempaa työtä, jossa saisin työskennellä ihmisten kanssa.

Ollessaan työharjoittelussa cateringalan yrityksessä kokin opiskelujeni aikoina, Anne innostui tarjoilijan ammatista. ”
Valmistuin kokiksi viime keväänä, mutta tulin siihen tulokseen, ettei kokin ura ollut minua varten. Hakeuduin opiskelemaan tarjoilijaksi ja tällä tiellä ollaan”, Anne kertoo uran vaihdostaan.

Hämeenlinnalainen Anne Pelkinen opiskelee tarjoilijaksi.

Niin kuin monella aikuisopiskelijalla, myös Annella on perhe, johon kuuluu mies ja kolme lasta.  Hän on saanut soviteltua opiskelunsa miehensä avulla. Perheen pienimmät lapset ovat tarhassa ja esikoulussa arkisin, kun Anne on koulussa.

”Miehelläni on päivätyö, niin hän pystyy hakemaan lapset iltapäivällä, kun taas minä vien lapset aamulla mennessäni kouluun. Opiskelu on kokonaan päätoimista päiväopiskelua eli päivät menevät koulun penkillä ja lisäksi on vielä työharjoittelujaksot. Niiden kanssa on hieman säätämistä, kun on ilta- ja viikonloppuvuoroja.”

Aikuisopiskelu on monelle myös taloudellinen haaste. Anne opiskelee työmarkkinatuella.

”Työmarkkinatuella ei oikein pärjää ja olen tehnyt opiskelujen ohella hiukan cateringalan keikkatöitä. Aiemmin opiskellessani kokiksi sain vielä kulukorvausta yhdeksän euroa päivässä, se helpotti hiukan, mutta sekin tuki on poistunut”.

Annella on luja usko siihen, että aikuisopiskelu on kannattava satsaus tulevaisuuteen.

”Kaikkein mieluiten tekisin nimenomaan tilaustarjoilua ja cateringalan töitä tai työskentelisin kahvilassa. Kokin tutkinto auttaa myös työnhaussa, vaikka se ei omaksi alaksi osoittautunutkaan. Uskon että ainakin keikkatöitä löytyy”, Anne tuumailee tulevaisuuden suunnitelmiaan.

 

AIKUISKOULUTUKSEN TUET:
Huom. Tarkista aina ajantasainen lainsäädäntö kyseisestä tuesta, etuudesta ja lainasta siitä paikasta, josta edellä mainitut myönnetään.

Aikuiskoulutustuki palkansaajalle ja yrittäjälle
Aikuiskoulutustukea saa päätoimisiin opintoihin.

Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi   Ammattitutkintostipendi
Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.
Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi

Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja sitä rahoittaa Työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää koulutusta, jonka tavoitteen on parantaa työhön sijoittumismahdollisuuksia. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta ja koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta työttömyysetuutta (ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), johon hän on oikeutettu.
Lisätietoja: www.te-palvelut.fi

Opintoraha, asumislisä ja opintolaina
Opintotuki voidaan myöntää opiskelijalle, joka opiskelee päätoimisesti. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta.
Lisätietoja: www.kela.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
Työttömyyden aikana voit opiskella myös omaehtoisesti. Opintojen on tällöin oltava päätoimisia ja niistä on sovittava työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa. Opiskelijan on täytettävä 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä. Ihan mitä tahansa opintoja ei TE-toimisto kuitenkaan hyväksy, vaan opintojen soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.
Lisätietoja: www.te-palvelut.fi