Tietoa, toimintaa, tukea, kohtaamisia ja yhdessäoloa

Janakkalan perhekeskus on Kanta-Hämeen ensimmäinen perhekeskus.

Janakkalan kunta on satsannut perhekeskukseen ja perhepalveluihin. Kunta on remontoinut ja kalustanut perhekeskuksen tilat. Lisäksi kuntaan on perustettu uusi palveluohjaajan virka ja kehittämispäällikölle on osoitettu työaikaa perhekeskuksen kehittämiseen.

Janakkalan sivistystoimen kehittämispäällikkö Jaana Koski kertoo, että Janakkalan perhekeskus on Kanta-Hämeen ensimmäinen ja on herättänyt paljon mielenkiintoa. Vierailijoita on käynyt lähikunnista ja Kauniaisista saakka sekä puhelinkyselyjä tullut muun muassa Kuopiosta asti. Lisäksi puheenvuoroja perhekeskuksen mallista on pyydetty kansallisiin seminaareihin.

Kosken mukaan perhekeskustoimintamallia on rakennettu alusta pitäen toimialojen tiiviinä yhteistyönä. Haluamme auttaa perheitä välittämällä tietoa ja taitoja ja tarjoamalla kokoontumispaikan, jossa mahdollistamamme mukavan tekemisen ja tutustumisen muiden perheiden jäsenten kanssa. Samalla annamme ammattilaisten tukea ja apua.

”Haluamme, että janakkalalaiset perheet voivat hyvin ja otamme kaikki ilolla mukaan perhekeskuksen toimintaan ja palveluihin”, Jaana Koski kertoo.

Janakkalassa perhekeskusta on rakennettu hallituksen kärkihankkeen mukaisesti maakunnallisen LAPE-hankkeen kanssa. Koski kertoo, että Perhekeskuksesta on Janakkalassa puhuttu jo vuodesta 2008 lähtien ja toimintakulttuuri on kehittynyt vuosien varrella muun muassa erilaisten hankkeiden voimalla perhekeskuksen mallia kohden.

Perhekeskuksen toimintamallin kehittäminen on osa maamme hallituksen kärkihanketta ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Kehittämistyötä tehdään kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Sähköisiä palveluja kehitetään ja otetaan käyttöön vaiheittain.

”Olemme ottaneet eri järjestöt tiiviisti mukaan ennaltaehkäisevän toiminnan järjestämiseen LAPE- uudistusohjelman mukaisesti. Kevään aikana on noin kolmekymmentä tapahtumaa. Ammattilaisten yhteistyö ja perhekeskeinen tapa tehdä töitä ovat lisääntyneet. Kuntalaiset on otettu myös mukaan muun muassa säännöllisesti kokoontuvan kehittämisryhmän muodossa. Haluamme palvella perheitä kokonaisuuksina ja vähentää palvelujen pirstaleisuutta”, Koski informoi.

Janakkalan sivistystoimen kehittämispäällikkö Jaana Koski.

Perhekeskuksessa on tarjolla monipuolisia palveluja lapsille, nuorille ja perheille

Perhekeskus on tarkoitettu perheille, joissa odotetaan lasta tai on yksikin alle 18-vuotias lapsi. Perheenjäseniä autetaan yhdessä ja erikseen erilaisissa elämäntilanteissa. Perhekeskuksessa on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten palveluja. Perhekeskuksen toimintaperiaatteet ovat luottamus, osallisuus, ammattitaito ja yhteistyö.

Palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Ratkaisuja mietitään ja tuki suunnitellaan perheen kanssa yhdessä. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa koulun, varhaiskasvatuksen sekä muiden tahojen kanssa.

Palveluohjaaja auttaa keneen ottaa yhteyttä omassa elämäntilanteessa. Palveluohjauksen tavoitteena on löytää asiakkaan kanssa oikea tukimuoto mahdollisimman nopeasti.

Perhekeskuksesta löydät alla olevat palvelut:

Turengin terveysasema:
Palveluohjaaja
Neuvola ja neuvolalääkäri
Lapsiperheiden kotipalvelu
Perheneuvola
Psykologit
Kuraattorit
Konsultoivat erityislastentarhanopettajat
Lapsiperheiden sosiaalityö
Toimintaterapia
Puheterapia
Lasten fysioterapia

Tervakosken terveysasema:
Palveluohjaaja
Neuvola ja neuvolalääkäri

Koulut, päiväkodit, nuorisotilat, perhepäivähoitajat:
• Kuraattorit
• Psykologit
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja koululääkäri
• Erityisnuorisonohjaaja

Perhekeskuksen kautta perheenjäsenet ohjautuvat erityistason palveluihin.

Lisätietoja: www.janakkala.fi/palvelut/perhekeskus/