Hämeenlinnan kaupunki etsii uusia keinoja tukea sisäilmaoireista kärsiviä

Hämeenlinnan kaupunki on koonnut vapaaehtoisista  12 hengen ryhmän uuteen hyvinvointivalmennukseen. Valmennuksesta kiinnostuneita ilmoittautui enemmän kuin ryhmään voitiin ottaa mukaan. Mikäli kokeilusta saadaan hyviä tuloksia, kootaan syksyn aikana uusi ryhmä.

Monipuoliset valmennusmenetelmät ja työkalut

Hyvinvointivalmennuksessa käytetään menetelmiä, joilla on tieteellinen pohja. Ne ovat ratkaisukeskeisiä, toiminnallisia sekä tulevaisuuteen suuntautuvia. Valmennuksen taustateorioissa, menetelmissä ja sisällöissä huomioidaan sekä keho että mieli, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Valmennuksessa käytettäviä työvälineitä on käytetty Hengitysliiton koordinoimassa hankkeessa. Hankkeen tulokset sekä osallistujien kokemukset osoittivat, että sisäilmaoireilua on mahdollista saada hallintaan. Pieniä muutoksia tekemällä voi elää enemmän itsensä näköistä elämää ja voida kokonaisvaltaisesti huomattavasti aiempaa paremmin.

Ryhmän valmentajana toimii FM, opettaja, LCA Life Coach® ja hyvinvointivalmentaja Heli Väisänen Jyväskylästä.