Vielä ehtii osallistua Hattulan kyselyyn kunnan palveluista

Hattulan kunnassa on menossa kysely ulkoisista palveluista. Kyselyn tavoitteena on tukea palvelujen kehittämistyötä.Jokaiselle kolmelle ulkoisia palveluja tuottavalle toimialalle on oma lomake, joissa on kuitenkin mukana myös yleisiin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyt on pyritty pitämään mahdollisimman selkeinä ja vastauksia pyydetään niistä palveluista, joita on käyttänyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana. Vastaajan anonymiteetti turvataan. Kyselyyn voi vastata 8.4.2018 saakka.

Pyydämme vastauksia ensisijaisesti sähköisen kyselyn kautta raportoinnin ja käsittelyn nopeuttamiseksi. Paperiversiolla voi kuitenkin vastata kunnanviraston ja kirjaston palvelupisteillä.

Perusturvatoimialan kyselyyn

Sivistystoimialan kyselyyn

Teknisen toimialan kyselyyn