Selvitys: Tuuloksen edellytykset jatkaa itsenäisenä seurakuntana lopussa

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt aloitteen Tuuloksen seurakunnan liittämisestä Lammin seurakuntaan. Yhdistyminen toteutuisi ensi vuoden alussa.

Päätöksen taustalla on selvitystyö, jonka mukaan liitos Lammin seurakuntaan turvaa parhaiten seurakunnallisen toiminnan Tuuloksen alueella. Raportissa todetaan, että Tuuloksen edellytykset jatkaa itsenäisenä seurakuntana ovat kirkkolain valossa sekä negatiivisen jäsenkehityksen ja taloudellisen pohjan murenemisen myötä lopussa.

Tuomiokapituli pyytää esitykseen kannaottoa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostoilta ja yhteiseltä kirkkovaltuustolta. Lopullisen päätöksen asiassa tekee kirkkohallitus.