Kurjenkallion tasoristeys Akaassa korvataan

Liikennevirasto parantaa tasoristeysten turvallisuutta erityisellä ohjelmalla.

Mukana on Toijalan ja Valkeakosken välillä Akaassa Kurjenkallion tasoristeys. Se suljetaan korvaavalla tieyhteydellä. Tasoristeyksessä on 2000-luvulla tapahtunut yksi onnettomuus.

Työ on määrä tehdä vuonna 2021. Kustannusarvio on 400 000 euroa.

Liikennevirasto kohdentaa tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen tänä vuonna kahdeksan miljoonaa euroa. Koko nelivuotinen ohjelma kattaa 65 kohdetta. Toimenpiteitä tehdään 28 miljoonan euron edestä.