Hämeenlinnan palveluverkkoselvityksestä yli 160 palautetta

Palveluverkkoselvityksestä tuli Hämeenlinnassa runsaasti palautetteita. Valtaosa niistä koskee kouluja ja päiväkoteja.

Kaupungin mukaan palautteissa on lukuisia rakentavia ehdotuksia. Niitä tuli 162. Kaikki palautteet käsitellään osana suunnitelmaa.

Hämeenlinnassa palveluverkkoselvitys koskee kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, terveyskeskuksia ja erilaisia vanhusten palveluja.

Sivitys- ja hyvinvointilautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta laativat kaupunginhallitukselle esitykset palveluverkostosta 14. maaliskuuta mennessä. Kaupunginhallitus tekee päätökset 26. maaliskuuta.