Hämeen poliisi valvoi raskasta liikennettä

Poliisin valtakunnallisena valvontateemana oli viime viikolla raskaan liikenteen valvonta.

Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta valvontaa kohdennettiin erityisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomuksiin esim. ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen.

Lisäksi valvontaa kohdennettiin kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.

Hämeen poliisilaitos osallistui myös raskaan liikenteen valvontaan.

Valvonnassa tarkastettiin 122 ajoneuvoa, joista 18 oli ulkomaalaisia. Eniten huomautettavaa oli tieliikenteen sosiaalilain säädännön noudattamisessa. Ajopiirturi ja ajo- ja lepoaikarikkomuksia tavattiin 31 kuljettajan kohdalla.

Yhdeltä kuljettajalta puuttui vaadittava ajo-oikeus ja kuudessa kuljetuksessa oli puutteita asiakirjoissa.

Ylikuormamaksu määrättiin kolmesta kuljetuksesta. Kuorma oli puutteellisesti varmistettu kahdessa kuljetuksessa.

Ajoneuvot olivat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, mutta kolmessa ajoneuvossa tavattiin vikoja. Niistä yhden matka keskeytettiin.

Valvonnassa jäi kiinni 9 kuljettajaa, jotka käyttivät ajon aikana virheellisesti matkapuhelinta. Kaksi kuljettajaa laiminlöi turvavyön käyttämisen.

Ylinopeustapauksia oli myös kaksi sekä muita liikennerikkomuksia 10.