Ampuma-aseet on säilytettävä asianmukaisesti

Hämeen poliisilaitoksen alueella on tullut ilmi tapaus, jossa on anastettu ampuma-ase vakinaisesti asumattomista kiinteistöistä. Poliisi huomauttaakin, että kun ampuma-asetta säilytetään muuten kuin tilapäisesti, ase on säilytettävä luvanhaltijan vakituisessa asunnossa, muussa paikassa, jossa hän pysyvästi oleskelee, tai näihin kiinteästi liittyvässä tilassa, joka turvatasoltaan ja valvottavuudeltaan vastaa vaatimuksia. Lisäksi aseiden pitää aina olla lataamattomia.

Ase on, puretun aseen osankin osalta, säilytettävä lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön.

Jos ampuma-asetta säilytetään vakituisessa asunnossa, se on säilytettävä sisäministeriön asetuksessa määritellyssä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön.

Vastuu ampuma-aseen huolellisesta ja asianmukaisesta säilyttämisestä on aseen haltijalla.