Ratatyöt hidastavat junaliikennettä

Helsingin ja Tampereen välillä pääradalla on käynnissä monia hankkeita ja kunnossapitotöitä. Niillä on vaikutusta liikenteeseen.

Useiden ratatöiden osuminen vilkasliikenteiselle rataosalle aiheuttaa junaliikenteessä viivästyksiä. Ratatyömaiden kohdilla on käytössä nopeusrajoituksia, jotka hidastavat junan normaalia kulkuvauhtia. Lisäksi osa raiteista on väliaikaisesti poissa käytöstä parannustöiden vuoksi.

Liikenneviraston mukaan kaukojunien myöhästymiset ovat osoittautuneet ennakoitua suuremmiksi. Tilanne jatkuu ennustettua pidempään, sillä Helsingin ja Tampereen välinen rataosuus on tällä hetkellä jatkuvan muutoksen alla.