Yhä useampi rikos Hämeessä selvisi

Hämeessä rikoslakirikosten selvitysaste kohtentui viime vuonna. Nousua on 5,3 prosenttia.

Selvitysaste oli 49 prosenttia. Keskimääräinen tutkinta-aika lyheni 125 vuorokauteen, kun se edeltävänä vuonna oli 140 vuorokautta.

Rikostutkinnan tulosta voi Hämeessä kokonaisuudessaan pitää tyydyttävänä.